miércoles, 13 de julio de 2022

Esglésies romaniques de Catalunya (Santa Eulàlia de Provençana)

És una església romànica de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), protegida com a bé cultural d'interès local. Església romànica de tres naus separades per arcades de mig punt que recolzen sobre pilars rectangulars. Les voltes són reconstruïdes, la de la nau central és de canó i les laterals són voltes de quart d'esfera, i es recolzen sobre una línia d'impostes. No es conserven els absis romànics i l'actual està embegut en la sagristia
La façana té el parament del mur fet amb carreus regulars i ben col·locats, amb carreus més grossos a les cantonades fent línies de reforç. El portal presenta una arquivolta de mig punt amb motllures ornades amb fulles i motius geomètrics. Dues de les motllures es recolzen sobre dues columnes fines, coronades amb un capitell de tipus corinti tosc. Al timpà es pot llegir la inscripció: "Anno Millessimo duecentessimo primo actum est hoc mense marcio a quodam magistro A" que dona la data de construcció del timpà (març de 1201) i la inicial "A", atribuïda al suposat mestre d'obres de l'església.

A la façana nord hi ha una finestra de forma el·líptica que no es correspon a l'estil de construcció romànic. També hi ha dos arquets inscrits a la part inferior del mur que són difícils de datar o situar. L'espadanya de la façana de ponent és moderna. 


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario